1
dự tính, Palm Garden sẽ hưởng ứng các cư dân Thứ nhất đến nhận nhà sau đón Tết Đinh Dậu vào nằm 2017. hiện nay, dự án vẫn còn nằm trong giai đoạn hoàn thiện và đã ra mắt nhà mẫu vào các tháng đầu của năm 2016 nhằm

Comments

Who Upvoted this Story